Informacijos rašymo ir publikavimo TAISYKLĖS

Reikalavimai informacijos turiniui

UAB "Infotinklas", kuriam priklauso internetinė svetainė www.tikonetiko.lt, įsipareigoja užtikrinti, kad informacijos turinys atitiks visus keliamus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, etikos kodeksuose ir Europos Sąjungos taikytinuose teisės aktuose.

Tikonetiko.lt įsipareigoja tinkamai įstatymų nustatyta tvarka gauti visas autoriaus turtines teises, reikalingas partnerio informacijos turinį sudarantiems kūriniams paskelbti portale neapibrėžtam terminui.

Įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis trečiųjų asmenų tiek turtinių, tiek neturtinių teisių, tokių kaip garbės ir orumo, teisės į privatumą, teisės į atvaizdą, vardą ir kitų. Internetinis puslapis įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis jokių autorių teisių ir (arba) gretutinių teisių turėtojų teisių ir teisėtų interesų, taip pat jokių kitų intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių.

Tikonetiko.lt pareiškia ir patvirtina, kad tik jis išimtinai bus atsakingas už savo informacijos turinio, skelbiamo portale, atitiktį visiems ir bet kokiems taikytiniems reikalavimams, todėl visos ir bet kokios pretenzijos iš trečiųjų asmenų dėl svetainėje esančio informacijos turinio ar su juo susijusios, bus sprendžiamos savarankiškai.

Tikonetiko.lt patvirtina, kad portalo valdytojas turi teisę atskleisti partnerio kontaktinius duomenis tretiesiems asmenims, kurie kreipiasi į portalo valdytoją dėl partnerio informacijos turinio. Atitinkamai portalo valdytojas patvirtina, kad gavęs bet kokius reikalavimus dėl informacijos turinio iš trečiųjų asmenų nedelsiant tokius reikalavimus persiųs administratoriui.

PRIVATUMO POLITIKA:

Informuojame, kad tikonetiko.lt vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Siekiame, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs, konfidencialūs, tinkamai saugomi.

Tvarkydami asmens duomenis, tikonetiko.lt laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tikonetiko.lt tvarko tokiais tikslais:

Registracijos naujienų platformoje - suteikiame galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis (rašyti komentarus, pranešti informaciją, gauti pranešimus);

Analitiniais - siekdami matuoti ir gerinti svetainės veiklą;

Reklamos - siekiame, kad galėtume susiformuoti jūsų pomėgių paveikslą ir parinkti jums tinkamą reklamą.

tikonetiko.lt tvarko asmens duomenis, kai:

  1. Registruojatės svetainėje norėdamas tapti reporteriu, komentuoti ir spausti "patinka" (vardas, pavardė, kontaktinis nr. ar el. paštas);
  2. Prisijungiate prie svetainės ir pasirenkate tik jums aktualų miestą/ rajoną (slapukai);
  3. Reklamos tikslais - pagal jūsų naršyklės istoriją siūloma reklama.
  4. Analitiniais tikslais - IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.).

Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Slapukai:

Apie vartotojus informacija renkama naudojant slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.

Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė. Slapukai atlieka svarbias funkcijas. Jų pagalba efektyviau naudojamas žiniatinklis.

Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pvz., atsiminti vartotojo saugios paieškos nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis.

Jūsų asmens duomenys yra kaupiami tik šiais tikslais, neperduodami trečiosioms šalims, jei to nereikalauja įstatymas.

Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.