Tomas Tomilinas: požiūris į Lietuvos politiką kitu kampu

Įkelta 2022/01/10

Mūsų programos išskirtinis bruožas – tai nėra lozungų rinkinys nuo kurio seniai pavargo rinkėjai ir politinių partijų nariai. 

Mes nesislepiame už gražių frazių, o nešame tikrą pokytį. Esame pasirengę imtis atsakomybės už šalies dabartį ir ateitį, tęsti mūsų pačių pradėtus darbus Vyriausybėje, savivaldoje. Natūralu, kad programoje daug Sauliaus Skvernelio Vyriausybės darbų tęstinumo, pavyzdžiui, šeimos politikos, socialinėje srityje, inovacijų, valstybės valdymo ar užsienio politikoje. Kiekvienas šios programos įsipareigojimas yra politinė idėja, pakankamai konkreti, kad galėtų iš karto tapti konkretaus įstatymo norma. Pagrindinė dėmesį skyrėme ne gražiai formai, kas nūdienos politikoje tapo svarbiausiu elementu, o giliam turiniui.   

Kiekvieną savo programos idėja įgyvendinsime išsaugodami ir puoselėdami pamatines Lietuvos visuomenės ir valstybės vertybes: šeimą, kultūrą, kalbą, nepriklausomybę, demokratiją.
Kaip demokratai, privalome reaguoti į išskirtinius sunkumus su kuriais susidūrė mūsų politinė sistema per COVID-19 pandemiją. Vykdomoji valdžia riboja asmens laisves be deramos Parlamento priežiūros. 

Todėl programoje įsipareigojame, kad bet kokie ilgesnį laiką besitęsiantys asmens teisių ribojimai susiję su krizių valdymu galimi tik po išsamių diskusijų dėl jų proporcingumo ir priimami tik įstatymu. Siekiame įtvirtinti demokratinių įgūdžių ir praktikų plėtrą švietimo, sveikatos, valstybės valdymo ir kitose srityse. Savivaldoje ketiname iš esmės stiprinti opozicijos galimybes ir įgalinti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas spręsti sudėtingas socialines problemas. Skatinsime verslo valdymo ir ekonomikos demokratizaciją - per įvairesnes nuosavybės formas, darbuotojų, klientų įtraukimą į sprendimų priėmimą, kooperaciją, socialinės atsakomybės iniciatyvas ir sąžiningą pelno paskirstymą.

Esame įsitikinę, kad sveikatos apsauga turi būti vienas iš kertinių valstybės politikos elementų. Privalome ilginti Lietuvos žmogaus sveiko gyvenimo trukmę, skatindami atsakingą žmonių požiūris į savo sveikatą, į jos tausojimą ir stiprinimą. Todėl programoje valstybės skiriamus asignavimus sveikatos paslaugų finansavimui siūlysime padalinti į sveikatos tausojimo, sveikatos stiprinimo, ligų diagnostikos ir gydymo bei reabilitacijos nepriklausomus sektorius.      

Žvelgiame tolį į ateitį. Demokratų sąjungos veiklos vizija remiasi išsamia visuomenės poreikių analize, lietuvių tautos tradicijomis, geriausia tarptautine praktika ir globaliais ilgalaikės raidos tikslais, tokiais kaip Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė. Matome akivaizdų poreikį pateikti konkretų planą į senstančios visuomenės, klimato krizės iššūkius. Pasisakome už ambicingą žaliąją politiką, užtikrinančią kiekvieno teisę į švarią, saugią aplinką. Programoje įrašėme sieki, kad Lietuvos ekonomika taptų klimatui neutrali iki 2045 m., t.y. bent penkeriais metais anksčiau nei tai numatyta Europos Sąjungos tiksluose.

Stebėdami skaitmenizacijos, robotizacijos tendencijas kviečiame imtis fundamentalios darbo rinkos pertvarkos, kad kiekvienas žmogus turėtų laiko ir resursų saviugdai, poilsiui ir šeimai. Tam pasitelkiame konceptualius bazinių pajamų įrankius bei esminę mokymosi visą gyvenimo politikos reformą. Sparčiai augant minkštųjų įgūdžių įtakai darbo rinkoje sieksime, kad švietimo sistema parengtų aukštas socialines, asmenines ir bendradarbiavimo kompetencijas turinčius žmones. Turime ir savitą sprendimą kaip iš tiesų paversti mokytojo profesija patrauklia ir konkurencinga. Šalia algų kėlimo, pasiūlysim mokytojui ir mokiniui maksimalią veiklos laisvę ir sistemiškai mažinsime didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėse, užtikrindami, kad visi mokytojai turėtų padėjėjus.    

Programoje pasisakome už griežtą atsaką korupcijai, kuri griauna visuomenės pasitikėjimą demokratine sistema, viešąsias paslaugas, lemia skurdą ir atskirtį. Politikams ir pareigūnams, priimamų sprendimų procesams taikysime aukščiausius moralės ir skaidrumo standartus. Sieksime atviros teismų sistemos įtvirtinant tarėjų institutą ir stiprinant viešojo intereso gynimą;
Programoje daug kalbame apie atskirų valstybės gyvenimo sričių finansavimo problemas, algų, vaiko pinigų kėlimą, poreikį ženkliai didinti investicijas į mokslinių tyrimus, plėsti nemokamą mokinių maitinimą ir pan., tačiau šalia ketinimų didinti asignavimus deklaruojame, kad esame centro kairės partija ir sieksime didinti šalies bendrojo vidaus produkto perskirstymą bei pasisakome už didesnį mokestinį solidarumą.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigėjų tarpe yra daug patyrusių įvairių sričių profesionalų, ministrų, turinčių patirtį vidaus ir užsienio politikoje. Lietuvos žmonės ilgisi tų laikų kai solidžios ir apgalvotos šalies užsienio ir saugumo politikos šerdis buvo nacionalinis interesas grįstas nacionaliniu konsensusu. Programoje aiškiai deklaruojame, kad prieš imdamiesi veiksmų, turime išsamiai apsvarstyti strateginius užsienio politikos klausimus bei jų tiesioginį poveikį Lietuvos žmonėms bei ekonomikai.

Mes sąmoningai nebijome situacijos kai oponentai pasinaudos mūsų viešai skelbiamomis idėjomis, pateiks jas kaip savo. Tai tik sustiprins mūsų programos įgyvendinimo šansus. Politikoje reikia nuolat siekti sutarimo ir kompromiso. Svarbiausia, kad tavo idėjomis „užsikrėstų“ kiti. Skatinsime politinį dialogą ir sieksime sutarimo su visomis politinėmis jėgomis dėl darnios, ekonomiškai stiprios Lietuvos ir laimingų joje gyvenančių žmonių. 

Straipsnio autorius: Tomas Tomilinas