S. Cichanouskajai ir P. Latuškai iškelta baudžiamoji byla dėl pareigūno rango pasisavinimo