Kariuomenėje - tikri vyrai. Verktiniams - vietos nėra.

Įkelta 2021/03/05

     Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia šaukiami jaunuoliai (vaikinai ir merginos), kurie patys pareiškia norą atlikti tarnybą. Jei nepakanka savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka šaukiami karo prievolininkai nuo 18 iki 23 metų (įskaitytinai). Šaukiamųjų sąrašai pagal regionus sudaromi atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterine programa. Karo prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą būna skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą.

     Tie, kas lankė vaikų darželį (ne privatų, aišku) puikiai prisimena, kaip jie tose darželių grupėse būdavo muštruojami. Tarsi pagal liniuotę. Mokykloje, vaikų vasaros stovyklose buvo naudojami panašūs į muštrą metodai. Ir tai visai nereiškia, kad kalbame apie tarybinius laikus. Tai vyko ir tebevyksta laisvoje demokratinėje šalyje. Ir tai - labai erzinantis reiškinys. Nes visos sistemos - švietimo, medicinos, sporto ir dar kitų sričių pasiūtos ant vieno ir to paties kurpaliaus. Vienodumo. Nuolankumo. Vykdymo. Ir niekas nesikeičia. Muštras turi tikslą. Atbukinti, nuprotinti, nujausminti. Kitaip tariant, nužmoginti. Ir išmokyti klausyti bei vykdyti. Niekas nekreipia dėmesio į individualias asmens savybes, galimybes ir poreikius.

     Neseniai, Lietuvos populiariuose žinių portaluose pasirodė straipsnis apie šauktinį privalomajai karinei tarnybai, kuris atsisakė klausyti, ir vykdyti nurodymus. Jis pareiškė, kad jam to visai nereikia ir, kad tiesiog neįdomu. Taip pasišalindamas iš dalinio. Koks negirdėtas nematytas įžūlumas! Kažkas pakėlė galvą. Kažkas išdrįso prabilti. Būtinai reikia nubausti. Ir nubaudė. Piniginėmis baudomis.

Nuotraukos šaltinis: Ingemar Gardell 

     Gal galvojat, kad tas straipsnis atsirado dėl to, kad objektyviai nušviesti situaciją? Tikrai ne. Jis sukurptas ir paviešintas todėl, kad eilinį kartą pasėti baimę. Kad kiti nesugalvotų maištauti.
Prieš keletą mėnesių nuskambėjo istorija. Klaipėdietis - karys savanoris, pralaimėjo dėl principinio klausimo jam: ar nusiskusti barzdą? Pradžioje gana aršiai gynęs savo teises, ją turėti ir nešioti, vėliau kardinaliai pakeitė kalbėjimo manierą ir net paviešino vaizdo įrašą, kuriame nufilmuota kaip jam nuskutama barzda. Nei belgų, nei italų kariuomenių vadams barzdos netrukdo. Pas mus trukdo. Net yra rytinis šauktinių barzdų patikrinimas, ar jie jas tą rytą nusiskuto. Tai panašu į Rusijos kalėjimą - lagerį. Ten - nuskutamos galvos, barzdos ir kartu parodoma kaip muštras, pradedant išore, įsodinamas į žmogaus smegenis.
Kalėjimas, šiuo atveju, nereiškia vien vagių, žmogžudžių ir kitokio plauko nusikaltėlių buveinės. Jis reiškia, kad daugelyje Lietuvos sričių taikomi mokymo ir auklėjimo metodai niekuo nesiskiria nuo griežtojo režimo įstaigų.

     Tai nenuostabu, kad jaunuoliai, kurių intelektas tikrai didesnis už vidutinį, neištveria arba ištveria su sunkiomis psichologinėmis pasekmėmis prievoles, kurias sugalvojo kažkokie despotai su atidaužytomis smegenimis. Nes jau kur, bet šauktinių aplinkoje klesti paprasčiausių bukapročių aukštinimo terpė. Ir supratimas kas yra tikras vyras ten iškreiptas ir nusmukdytas iki besmegenio patino žemumų. Per dienų dienas vėjais leidžiamos milžiniškos sumos tam, kad gavę laipsnius (neaišku kokiais būdais) galėtų tenkinti savo sadistinius polinkius ir nuasmeninti kiekvieną šauktinį iki robotuko egzistencijos.

Nuotraukos šaltinis: Unsplash / Damir Spanic

     Sveiku protu mąstant, ar ne geriau turėti tikrų profesionalų kariuomenę? Kurie vyrautų išprusę, strategiškai mąstantys, super fiziškai pasirengę ir drąsūs žmonės? Aišku, kad ne. Geriau turėti nubukintą, įbaugintą avinų bandą - patrankų mėsą. Nes kitaip jie neklausys. Nes jie ims mąstyti. Ir neduok dieve, pradės kritikuoti.

     LR krašto apsauga su visais struktūriniais padaliniais, negalės būti kiauru maišu pro, kurį kažkam labai palankiai teka pinigų upės. Aišku, absoliutinti nereikia. Yra ir ten puikių atsidavusių žmonių. Bet juos turbūt užgožia tie, kurie savo mažomis smegenimis, bet išsipūtusiais raumenimis įsivaizduoja, kad aukščiausias vertybes mokant, neapsiplunksnavusį jaunuolį, privalu yra keiktis, rūkyti, gerti, būti itin seksualiai pajėgiu (na, kad būtų kuo pasigirti) ir mokėti engti. Engti tą, kuris neatitinka idiotiškų, vidinės kariuomenės virtuvės reikalavimų. Tai puikiai apibūdina jų oficialiai naudojamas pavadinimas - verktinis. Tarsi, ašaros - visiška anomalija tikro vyro gyvenime.

Nuotraukos šaltinis: Shutterstock

     Dar vienas pamąstymas. LR Seimui ratifikavus Stambulo konvenciją, asmuo įgytų teisę pasirinkti lyties kryptį. Vyrai galėtų tapti moterimi, o moterys - vyrais. Kas atsitiktų su privalomąja karine tarnyba? Nors ir fizinėmis galimybėmis silpnesnės, moterys savanorės teigia - joms išimčių nėra ir tik vadai nusprendžia, kurią veiklos sritį joms priskirti. Bet atsiranda elementarūs buitiniai klausimai. Nes merginos ir vaikinai gyvena atskirose patalpose. Vaikinus pasirinkusius moterišką lytį turėtų apgyvendinti su merginomis. Jiems priskirtų veiklos sritis kaip ir merginoms. O gal juos atrinktų kaip netinkamus tarnybai? Greičiausiai - ne, nes tai būtų lygių teisių diskriminacija.

     Kai pagalvoji, kiek daug visko reikia iškuopti. To mėšlino mąstymo, to žiaurumo, gobšumo. Jie verčia tuos eilinius kažką, būtent, kažką ugdytis savo viduje, liepdami šveisti neatšveičiamus tualetus. Bet savo mėšlo nenori ir neleidžia iškuopti. Nes nesupranta, kad sėdi jame ir dvokia. Dvokia švietimas, dvokia medicina, dvokia finansai ir krašto apsauga. Dvokia visur kur įkiša savo letenas politika. Kuo kvėpuoti?

 

Straipsnio autorius: TikoNeTiko.lt